RODO

 

ogólna klauzula dotycząca Biblioteki

Klauzula Inf. dot. składania skarg i wniosków

Klauzula informacyjna dot zajęć, warsztatów, imprez Biblioteka

Klauzula Informacyjna dot. zbierania danych od pracowników

Klauzula Informacyjna dot. zbierania danych od osób składających wniosek o udostępnienie informacji publicznej w bibliotece

Klauzula Informacyjna dot. zbierania danych od wykonawców lub zleceniobiorców

Klauzula Informacyjna dot. zbierania danych od osób ubiegających się o zatrudnienie w Bibliotece