Jesteś tutaj:

U C H W A Ł A Nr XLIII/282/2022 Rady Gminy Rzewnie z dnia 30 marca 2022r.

w sprawie zamiaru likwidacji Filii bibliotecznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzewniu

 

Na podstawie art.18 ust.2, pkt.9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990r.    o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz.559 z późn. zm) , oraz art. 13 ust 2 i 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach  (Dz. U. z 2019r. poz.1479) uchwala się, co następuje:

Czytaj więcej „U C H W A Ł A Nr XLIII/282/2022 Rady Gminy Rzewnie z dnia 30 marca 2022r.”

Wizyta przedszkolaków w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzewniu.

 

Dnia 28.02.2020r. w naszej bibliotece mieliśmy wspaniałych gości – przybyły do nas przedszkolaki z Rzewnia, z wielką radością zapoznały się z magicznym dla nich miejscem. Kilkoro z nich było wcześniej w bibliotece ze swoimi rodzicami, ale dla zdecydowanej większości była to pierwsza wizyta wśród tylu książek. Tematem spotkania było zapoznanie maluchów z biblioteką. Przedszkolaki zwiedziły placówkę, z wielkim zainteresowaniem przeglądały książki znajdujące się na półkach, ale szczególnie zainteresował ich dział dla najmłodszych. Dzieci dowiedziały się, co należy zrobić, aby stać się czytelnikiem biblioteki oraz jak należy się w niej zachować. Zobaczyły także jak wygląda karta czytelnika oraz poznały zasady wypożyczania książek.

Czytaj więcej „Wizyta przedszkolaków w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzewniu.”

Konkurs patriotyczny

27 XI 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Rzewniu odbył się konkurs wiedzy o Polsce. Do walki przystąpili uczniowie pierwszego etapu edukacyjnego. Każdą klasę reprezentowało czworo uczniów. W jury zasiadły pani Danuta Pepłowska i pani Izabela Kozłowska. Dzieci wykazały się świetną znajomością wiedzy z wybranego zakresu historii i geografii oraz umiejętnością śpiewania pieśni patriotycznych. Walka była niezwykle wyrównana, poziom bardzo wysoki. Miejsce I – zajęła klasa Ia, miejsce II – klasa II, miejsce III – klasa Ib, miejsce IV – klasa III. Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody indywidualne oraz klasowe. Organizacją konkursu zajęły się panie: Agnieszka Bujnowska i Marzena Łyczkowska przy współpracy z panią Danutą Pepłowską – Dyrektorką Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzewniu.

Sprawozdanie z Dnia Dziecka zorganizowanego 30.05.2018r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Rzewniu.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzewniu wraz z Publiczną Szkołą Podstawową przy wsparciu finansowym Gminnej Komisji do spraw rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowała uroczystość poświęconą Dniu Dziecka.
Dnia 30.05.2018r. o godzinie 900 w odbyła się impreza z okazji Dnia Dziecka dla uczniów Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkolaków.
Zajęcia rozpoczęły się od przywitania wszystkich uczniów przez Panią Dyrektor Małgorzatę Ayoush, a następnie przedstawienia harmonogramu dnia.  Czytaj więcej „Sprawozdanie z Dnia Dziecka zorganizowanego 30.05.2018r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Rzewniu.”

Do góry