Zarządzenie Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzewniu w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzewniu

zarządzenie
zarządzenie