Jesteś tutaj:

U C H W A Ł A Nr XLIII/282/2022 Rady Gminy Rzewnie z dnia 30 marca 2022r.

w sprawie zamiaru likwidacji Filii bibliotecznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzewniu

 

Na podstawie art.18 ust.2, pkt.9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990r.    o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz.559 z późn. zm) , oraz art. 13 ust 2 i 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach  (Dz. U. z 2019r. poz.1479) uchwala się, co następuje:

Czytaj więcej „U C H W A Ł A Nr XLIII/282/2022 Rady Gminy Rzewnie z dnia 30 marca 2022r.”

Do góry