Konkurs patriotyczny

27 XI 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Rzewniu odbył się konkurs wiedzy o Polsce. Do walki przystąpili uczniowie pierwszego etapu edukacyjnego. Każdą klasę reprezentowało czworo uczniów. W jury zasiadły pani Danuta Pepłowska i pani Izabela Kozłowska. Dzieci wykazały się świetną znajomością wiedzy z wybranego zakresu historii i geografii oraz umiejętnością śpiewania pieśni patriotycznych. Walka była niezwykle wyrównana, poziom bardzo wysoki. Miejsce I – zajęła klasa Ia, miejsce II – klasa II, miejsce III – klasa Ib, miejsce IV – klasa III. Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody indywidualne oraz klasowe. Organizacją konkursu zajęły się panie: Agnieszka Bujnowska i Marzena Łyczkowska przy współpracy z panią Danutą Pepłowską – Dyrektorką Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzewniu.